Introduktionsplatser

Introduktionsplats

Introjobb som investering.. en enkel väg in till en arbetsplats

 

Till vänster ser du exempel på aktuella Introplatser

 

PEu-Teamet har ett brett och upparbetat kontaktnät bland arbetsgivare som ser en möjlighet i att rekrytera rätt person genom Introjobb. Introjobb är en introduktion via praktik som leder till en anställning om allt fungerar bra. Detta innebär att arbetsgivaren är öppen för sökande som vill byta bransch, liten eller ingen erfarenhet, luckor i CV, ofullständig utbildning eller andra saker som hindrar en sökande i konkurrensen på den öppna arbetsmarknaden.

 

Vinn –Vinn: 1-3 månader där er gemensamma investering är tid, engagemang och ambition. Resultatet för dig som sökande är anställning och för arbetsgivaren en god medarbetare.

 

 

PEu-teamet AB, Hammarvägen 17, 232 37 Arlöv, Tel: 040-462900, E-post:info@peuteamet.se