Teambuilding

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

Lär dig utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter.

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt ingår i någon form av team på sin arbetsplats.

 

Vad utmärker ett team?

Vi är alla lika olika – att våga se olikheter som en resurs

Teamets utvecklingsfaser

Teamets medlemmar

Ledarrollen

Att våga lösa konflikter

Försvarsmekanismer

Konflikthanteringsstrategier

Verktyg för att lösa problem

 

 

 

Teambuilding

PEu-teamet AB, Hammarvägen 17, 232 37 Arlöv, Tel: 040-462900, E-post:info@peuteamet.se