Karmen Gerhardt

Karmen Gerhardt-Hansen

 

Yrke: Personalstrateg

 

Karmen Gerhardt-Hansen är beteendevetare från Lunds Universitet med inriktning på social- och organisationspsykologi. Hon är van projektledare med erfarenhet av arbete med människor och verksamheter i förändrings- och utvecklingssituationer, sedan 1997. Karmen har flerårig ledar- och coachning erfarenhet av individer och medarbetare till fördjupad självinsikt och förmåga att utvecklas i ett helhetsperspektiv. Karmen är certifierad från IBT AB inom kommunikations- och beteendeträning samt behörig IPU-konsult.

 

Tel: 040-46 29 00 Mobil 070-597 68 14

Epost: karmen.gerhardt@peuteamet.se

 

Vi på PEu-teamet...

PEu-teamet AB, Hammarvägen 17, 232 37 Arlöv, Tel: 040-462900, E-post:info@peuteamet.se