stöd och matchning
Butiksbiträde
Handelsträdgård Malmö
Receptionist
Ögonklinik Lund
Backoffice administratör
Försäkring Malmö
Mötesboking
Kapital Malmö
Tillredning av mat, städning
Gatukiosk Malmö
Lager / chaufför
Media Helsingborg
Plock & Pack/Showroomvärd
Heminredning Helsingborg
Kontroll CNC
Verkstadsindustri Eslöv
Receptionist/administration Läkemedel Lomma/Bjärred
Taktvätt
Bygg & underhåll Helsingborg
Servicetekniker kopieringsmaskiner
IT företag Malmö
Lager, tryck arbetskläder
Butik Malmö
Webbdesigner / marknadsföring
internetbutik kläder Malmö

Stöd och matchning


Fokus på Framtiden!


PEu-teamet arbetar med människor i förändring och utveckling. Vår arbetsmetod bygger bl a på IPU-modellen., En modell som används inom rekrytering över hela västvärlden. Metoden syftar till att öka självinsikt och medvetenhet om egna styrkor och framgångsfaktorer. Det gör det lättare att sätta realistiska och relevanta målsättningar. Både för dig som väljer att stanna kvar eller byta bransch och för dig som väljer att studera.


Vårt arbetssätt handlar om att få dig att bli medveten om dina styrkor och kunna använda dem på ett optimalt sätt. Det handlar om att undanröja eller ta sig förbi hinder, att kunna formulera och nå mål och att frigöra energi och kreativitet.


Vi använder olika verktyg för att lyfta fram dina starka sidor och dina värderingar samt för att stärka självkänsla och självförtroende. Det gäller att sortera i tankedjungeln och hitta ditt personliga driv för att på så sätt komma vidare i din utveckling.


Företagsinformation


Vi är personalstrateger med mångårig erfarenhet av att hjälpa arbetssökande att finna nytt arbete.


PEu-teamet arbetar med rekrytering, organisationsförändring, team- och ledarskapsutveckling samt HR-frågor på uppdrag i externa företag.

Dessa uppdrag ger oss färska arbetsgivarkontakter med anställningsbehov. Vi är branschöverskridande och får därmed tillgång till platser inom varierande yrkesområden. Eftersom vi känner verksamheterna och dess personal får vi en god matchningsbakgrund och kan på så sätt säkra introduktionen på mest framgångsrika sätt.


PEu-teamet har sedan 2003, aktivt upparbetat verksamhetskontakter med syfte att skapa introduktionsplatser för arbetssökande som sedan gått i anställning, ca 600 deltagare på ungefär lika många företag.


Metodik


Mixen, i en och samma insats, av aktivitet – handledning – vägledning - stöd och arbetsplatsinriktad träning möjliggör att följa dig hela vägen. Allt för att säkerställa att det inte blir en tillfällig insats utan att vi arbetar aktivt med hållbar förändring.


Med hjälp av våra vägledningsmoduler förbättrar du dina möjligheter att hitta det arbete som passar dig bäst.


Du börjar med att träffa din personliga handledare.


Tillsammans tar ni fram en profil och fastställer målen       som blir till grund för din handlingsplan. Här kartläggs dina starka sidor, dolda talanger och ser var du passar bäst.


Beroende på hur ditt behov av stöd i arbetssökandet ser ut kan du välja traditionella jobbsökarverktyg, t.ex skriva CV, träna på intervjusituationer, hitta nya sökvägar, mentorskap, studie- och yrkesvägledning, motiverande samtal, studiebesök, seminarier m.m.


Vi arbetar också med IPU-Profilanalys metodik som hjälper dig att tänka nytt och komma vidare.


Du kan välja individuell vägledning eller få vägledning i grupp av PEu-teamets konsulter inom olika specialistområden.


När det gäller att hitta matchande företag för din praktiska kompetensutveckling har PEu-teamet ett brett och upparbetat kontaktnät bland arbetsgivare.


Utifrån ditt individuella behov har du redan från starten och fortlöpande en återkopplingsdialog med din handledare för att se att du är på rätt spår.Kompetens


Våra handledare har lång och gedigen erfarenhet av att stödja arbetssökande till framgångsrika resultat.


Vi har alla daglig kontakt med företag/arbetsgivare vilket säkerställer kvaliteten på de företag vi samarbetar med.


Vi är certifierade IPU-konsulter samt har utbildning och erfarenhet som beteendevetare.


Vi har även erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning vilket gör att vi har god kännedom om anpassning så som t ex tekniska hjälpmedel.


Vi har en god kunskap om arbetsmarknadens villkor och möjligheter.


Vi har flerspråkig personal som har erfarenhet och kan stödja dig som är nyanländ till Sverige.Våra  nyckelord är:


resultat – hållbarhet - entusiasm – engagemang