TSL


Omställning / Outplacement


För den som lämnar sin anställning på grund av arbetsbrist, omorganisation eller av andra orsaker, är det oerhört värdefullt att få hjälp av en personlig karriärcoach. Det skapar trygghet och ökar chansen att snabbt hitta en ny lösning.


Vi arbetar med individuell coachning för att kunna möta varje deltagares personliga behov genom att stötta deltagaren i att ta nästa steg i karriären. Det kan vara ett nytt jobb, start av egen verksamhet eller studier.

 

Vi arbetar med att kartlägga din kompetens och identifiera dina framgångsfaktorer. Dessa använder vi för att identifiera dina mest värdefulla färdigheter, kunskaper och egenskaper. Du ökar genom detta din förmåga att se och beskriva dina starka sidor. Vi bygger tillsammans denna kunskap genom att du kopplar egenskaper med erfarenheter. Vi hjälper dig bygga en konkret strategi för din fortsatta yrkeskarriär. Vi arbetar med en helhetssyn där varje individ är unik och målet är alltid att hitta en långsiktig lösning.


Våra coacher har lång erfarenhet av outplacement/omställning med individuell coachning, rekrytering, vägledning och rådgivning. Bakgrunden och arbetsmetoden är beteendevetenskaplig med en yrkesmässig erfarenhet från arbete med HR frågor. Vi har goda kunskaper om den lokala arbetsmarknaden samt breda nätverk inom många branscher.

 

Har ditt företag TSL Trygghetsfonden som kollektivavtalad leverantör av karriärstöd vid uppsägningar? För mer information om hur det går till kontakta oss.


 

 ”Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO.

Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet.

För ytterligare information om TSL och omställningsstödet, villkor och ansökan, ansökningshandlingar och blanketter, www.tsl.se”.