Arbetsrätt


Arbetsrätt är ett område som ofta är svårtolkat och kan vara en utmaning att förhålla sig till när det drar ihop sig. PEu-teamet har lång erfarenhet och kunskap om hur arbetsrätten fungerar utifrån ett praktiskt perspektiv, d v s vad säger lagen, vilka gränsdragningar finns, hur fungerar förhandlingsordningen, vilket förhållningssätt ska man ha, vad säger kollektivavtalet o s v.


PEu-teamet hjälper dig gärna med och upprätta rutiner och handböcker för företagets regler, allt enligt avtal och praxis samt förordningar och lagar.


Arbetsrätt