Förhandling

Förhandling

När det är viktigt och mycket står på spel är det sällan bra att förhandla i egen sak. Av helt naturliga skäl.

Den psykologiska pressen påverkar oss, risken för fel agerande och beslut är stor. Det är bara mänskligt.


Att förhandla åt någon annan gör det naturligtvis lättare att hålla huvudet kallt. Det blir lättare att agera utifrån fakta och att inte påverkas av känslor.


Resultatet blir bättre av att det finns en stor erfarenhetsbas att luta sig mot.