HR frågor

HR-frågor

Med affärsdriven personalstrategi bidrar vi till er lönsamhet och tillväxt.


Med passion för människor och affärer skapar vi framgång för dig och din verksamhet.


Vi utgår från era behov och hittar lösningar för er verksamhet. Det kan handla om traditionella arbetsuppgifter,  daglig skötsel av personalärenden, specifika arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöarbete, lönekartläggning mm.

Eller anpassning eller utveckling av företagets strategier, mål och policy till praktisk tillämpning.

Vi är bollplank till chefer i löpande frågor, exempelvis disciplinåtgärder, sjukfrånvaro, hantering vid föräldraledighet, studieledighet mm.