Konflikthantering

Konflikthantering

Missförstånd och konflikter är tidstjuvar som kostar mycket energi och pengar.

Att förstå och bli förstådd ger harmoniska relationer och en bättre arbetsmiljö med ökad produktivitet och lönsamhet.


Lär dig att kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. Tala, tänka och lyssna på ett sätt som ger inspiration till kontakt, samarbete och empati/medkänsla. Arbetsmodellen bygger på respekt, ärlighet, ödmjukhet och empati/autentisk inlevelseförmåga.


Oavsett hur vi blir bemötta hjälper modellen oss att hantera svåra situationer på ett konstruktivt sätt. Det handlar om att vara tydlig samtidigt som man är beredd att lyssna in vad andra verkligen säger. Risken för att det ska uppstå missförstånd, motstånd eller jobbiga konflikter minskar.

Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är lika vanliga som oundvikliga. Ibland leder dock motsättningar till destruktiva konflikter som stör effektiviteten. Olösta och outtalade motsättningar påverkar våra organisationer negativt och skapar ineffektivitet och stress, både på individnivå och på organisationsnivå.

Den goda nyheten är att detta går att förebygga.

Arbetsmodellen är lösningsfokuserad och ger kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och verktyg för att kunna förebygga dem.


Insatsen vänder sig till alla chefer, ledare och medarbetare som har nytta av att träna på att förebygga och lösa konflikter. Insatsen är dock mycket mer än träning i direkt konfliktlösning, den vänder sig till dig som vill lära dig att utveckla långsiktigt förtroendefulla relationer och organisationer.