OrganisationVerksamhets- och organisationsutveckling
Genom att göra en organisationsöversyn kan du få en djupgående nulägesanalys av var ditt företag eller var din organisation befinner sig idag. Med denna nya kunskap är det enkelt att identifiera eventuella brister och utmaningar i verksamheten. Utifrån dessa kan vi tillsammans sätta upp en arbetsplan och mål inför framtiden.

Förmågan till förnyelse är en avgörande framgångsfaktor för alla organisationer, stora som små. Det är en förutsättning för att kunna möta nya krav och förväntningar i takt med att konkurrensen hårdnar, den tekniska utvecklingen ritar om kartan och medarbetare i allt högre utsträckning söker mening i sitt arbete. Förändring är en naturlig del i världen vi lever i. Samtidigt upplever många organisationer svårigheter att förändras.

Vi är medvetna om att organisationsutveckling kan vara svårt, men också att det kan vara engagerande, inspirerande och givande. Vår ambition är att möta din nyfikenhet som förändringsledare och att stötta dig i att skapa framgångsrik organisationsutveckling. Tillsammans med dig som kund tar vi oss an utmaningen att leda förändring.

I nästa steg kan vi hjälpa dig att utveckla både individerna och arbetsgrupperna för att få ett effektivt samarbete, rätt ledarskap och en dynamisk miljö.


Vi arbetar med förändringsmätare som talar om var ni står idag och vilka områden som kräver förändring och utveckling. Mätaren är till för att skapa struktur och mätbara mål.


Organisation - konkret handlingsplan till att förbättra internkommunikation, identifiera styrkor, minimera svagheter, utveckla arbetsmiljön och öka arbetsglädjen.


Kunder -  kundpolicy; vem är kunden, möta kundens framtida krav, nya kunder, vårda kunder. 


Ledarskap/Medarbetarskap - rätta förväntningar, vad  medarbetarskap och gott ledarskap innebär. Hur ett bra utvecklingssamtal ser ut. Hur beteenderelaterad stress undviks.


Kompetensutveckling - Lönsam kompetensutveckling - Kompetensanalys