Personal Strategisk resurs


Personalstrategisk support


Som arbetsgivare har du ett övergripande ansvar för personalarbetet och arbetsmiljön.


Med affärsdriven personalstrategi bidrar vi till er lönsamhet och tillväxt.


Med passion för människor och affärer skapar vi framgång för dig och din verksamhet.


Vi utgår från era behov och hittar lösningar för er verksamhet. Det kan handla om traditionella arbetsuppgifter, daglig skötsel av personalärenden, specifika arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöarbete, lönekartläggning mm. Vi stödjer dig med anpassning eller utveckling av företagets strategier, mål och policy till praktisk tillämpning. Vi är bollplank till chefer i löpande frågor exempelvis disciplinåtgärder, sjukfrånvaro, hantering vid föräldraledighet, studieledighet mm.


Ägna dig åt företagsstrategin så hjälper vi dig med personalstrategin som följer och förstärker din affärsidé.