Teambuilding

Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra.

Lär dig utveckla ett framgångsrikt team, få samspelet i en grupp att fungera och ta till vara människors olikheter.

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt ingår i någon form av team på sin arbetsplats.


Vad utmärker ett team?

 

Vi är alla lika olika – att våga se olikheter som en resurs

 

Teamets utvecklingsfaser

 

Teamets medlemmar

 

Ledarrollen

 

Att våga lösa konflikter

 

Försvarsmekanismer

 

Konflikthanteringsstrategier

 

Verktyg för att lösa problem
Teambuilding