IPU


Utveckla din förmågaIndivider, och därmed också organisationer och verksamheter, utvecklas genom insikt om egna och andras beteenden.


Med hjälp av IPU Profilanalys® och andra kompletterande IPU-verktyg skapas en tydlig och pedagogisk bild av egna och andras beteenden i olika perspektiv. Det är grunden till utvecklande insikter.


IPU Profilanalys® är ett mycket kvalificerat verktyg för att med hjälp av självskattning skapa en pedagogisk och lättanvänd beteendestilanalys.


Denna analys har en rad fördelar:


Analysformuläret är lätt att fylla i.

Rapporten finns i flera versioner; för exempelvis ledare, team och säljare.

Analysen genererar en 20-sidig rapport som stöd för egna insikter, men också för karriärplanering, teamutveckling eller medarbetarsamtal.

Men framför allt: IPU Profilanalys® kombinerar de ibland abstrakta resonemangen kring beteenden med Lüchers psykologiska färger, vilket ger analysen en helt annan pedagogisk dimension.

Med hjälp av dessa färger, placerade i IPU Profilhjul®, får du ett lättanvänt verktyg att använda i det vardagliga arbetet - vilket är grunden för att insikterna ska leda till en löpande utveckling för både personen och organisationen.


IPU Analysverktyg