IPU_drivkraftsanalys


Vad motiverar dig?IPU Drivkraftsanalys ger IPU Profilanalys en "tredje dimension". Den hjälper oss nämligen att förstå VARFÖR vi gör saker.

IPU Drivkraftsanalys mäter den relativa styrkan hos sex grundläggande drivkrafter:

Teoretisk, Praktisk-ekonomisk, Estetisk, Social, Individualistisk och Traditionell. De två, ibland tre, högst rankade drivkrafterna är de som får personen att handla.


IPU Drivkraftsanalys är ett effektivt verktyg eftersom det bland annat ger en tydlig bild av vilka motivationsfaktorer som påverkar olika individer.