IPU_profilanalys


Utveckla din förmågaIPU Profilanalys® är marknadens kanske mest lättanvända och pedagogiska verktyg för den insikt om egna och andras beteenden som är grunden i personlig- och verksamhetsutveckling.

Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och individuell utveckling.

Genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger är IPU Profilanalys® enkelt att använda och ger långsiktiga effekter.


Analysen bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

IPU Profilhjul®, som är en viktig del av IPU Profilanalys®, har kommit till genom att komplettera med psykologen Lüchers psykologiska färger.