Karmen Gerhardt


Vi  på PEu-teamet...

Karmen Gerhardt-Hansen


Yrke: Personalstrateg


Karmen Gerhardt-Hansen är beteendevetare från Lunds Universitet med inriktning på social- och organisationspsykologi. Hon är van projektledare med erfarenhet av arbete med människor och verksamheter i förändrings- och utvecklingssituationer, sedan 1997. Karmen har flerårig ledar- och coachning erfarenhet av individer och medarbetare till fördjupad självinsikt och förmåga att utvecklas i ett helhetsperspektiv. Karmen är certifierad från IBT AB inom kommunikations- och beteendeträning samt behörig IPU-konsult.


Tel: 040-46 29 00 Mobil 070-597 68 14   

Epost: karmen.gerhardt@peuteamet.se