Om oss

Om oss

PEu-Teamet står för mångfald i den meningen att våra konsulter har yrkes- och utbildningsmässigt olika bakgrund,

vi är olika personligheter, har olika talanger och intressen, vi har olika kulturella rötter och vi har arbetat inom olika branscher....

det vi har gemensamt är att...


vi är diplomerade personalstrateger med lång erfarenhet av verksamhets- och personalutveckling.

Med affärsdriven personalstrategi bidrar vi till er lönsamhet och tillväxt.


Med passion för människor och affärer skapar vi framgång för dig och din verksamhet.


Vi utgår från era behov och hittar lösningar för er verksamhet. Det kan handla om traditionella arbetsuppgifter,  daglig skötsel av personalärenden, specifika arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöarbete, lönekartläggning mm.


Anpassning eller utveckling av företagets strategier, mål och policy till praktisk tillämpning.


Vi är bollplank till chefer i löpande frågor, exempelvis disciplinåtgärder, sjukfrånvaro, hantering vid föräldraledighet, studieledighet m.m.


PEu-teamet arbetar med rekrytering, organisationsförändring, team- och ledarskapsutveckling, HR frågor samt utvecklingsprogram för; Ökad lönsamhet för ditt företag, forbättrade resultat i verksamheten, ökad trivsel på arbetsplatsen för dina medarbetare, fokus på morgondagen för att kunna utvecklas.


Vi arbetar med förändringsmätare som talar om var ni står idag och vilka områden som kräver förändring och utveckling.

Mätaren är till för att skapa struktur och mätbara  mål genom förändringsarbetet.


Organisation - konkret handlingsplan till att förbättra internkommunikation, identifiera styrkor, minimera svagheter, utveckla arbetsmiljön och öka arbetsglädjen.


Kunder -  kundpolicy; vem är kunden, möta kundens framtida krav, nya kunder, vårda kunder. 


Ledarskap / Medarbetarskap - rätta förväntningar, vad  medarbetarskap och gott ledarskap innebär. Hur ett bra utvecklingssamtal ser ut. Hur beteenderelaterad stress undviks.


Kompetensutveckling - Lönsam kompetensutveckling - Kompetensanalys