Värdegrunder

VÄRDEGRUNDERGemensamma värdegrunder och en stark företagskultur är några av utgångspunkterna för vårt agerande


Mod

Vi har mod att vara annorlunda

Vi vågar säga nej och säga ja

Vi testar nytt och vågar ligga i framkant av utvecklingen

Vi säger det kunden behöver göra och inte det de vill höra  Vi utmanar invanda mönster och tankesätt hos oss själva och hos våra kunder

Vi tror att kunskapen växer när vi delar med oss


Entusiasm

Vi fokuserar på möjligheterna

Vår entusiasm väcker andras vilja

Vi utvecklar oss inom de områden vi brinner för

Vi får energi av att arbeta tillsammans

Vi skapar energi i varje möte

Vi är kreativa

Vi skapar inspirerande möten


Kompetens

Vi är professionella

Vi vet vad vi pratar om

Vi är en del av ett sammanhang

Vi utvecklar oss ständigt


Omtanke

Vi bryr oss och möter människor på deras villkor

Vi är tillgängliga

Vi tummar inte på integritet och sekretess

Vi är engagerade och har kundens bästa för ögonen

Vi följer upp och ser till att komma i mål och når resultat

Vi uppmuntrar och berömmer varandra

Vi tar ansvar för vårt eget välbefinnande

Vi tror att vi måste ge för att få